Wat houdt de exploitatieovereenkomst in?

Als je de duurzame installatie niet koopt kun je gedurende een vaste periode het energiesysteem huren. Je hoeft je dan geen zorgen te maken over de aanschaf(kosten) van het energiesysteem. Hiervoor sluit je een exploitatieovereenkomst af met Klimaat@home. Het energiesysteem is dan niet jouw eigendom, het comfortsysteem is dat wel altijd.

De exploitatieovereenkomst is inhoudelijk gelijk aan de instandhoudingsovereenkomst met de uitzondering dat je het energiesysteem huurt in plaats van koopt. Je betaalt maandelijks een (exploitatie)vergoeding voor de huur, het onderhoud en eventuele storingen en gebreken van het energiesysteem, de visuele inspectie van het comfortsysteem en het jaarlijks toezenden van een nieuwe filterset. De kosten voor reparatie en eventuele vervanging van onderdelen van het energiesysteem zijn dus inbegrepen bij het maandbedrag. De kosten voor reparatie en eventuele vervanging van onderdelen van het comfortsysteem zijn niet inbegrepen (het comfortsysteem is jouw eigendom).

Indien je eigenaar wenst te worden van het energiesysteem is dat mogelijk. Je kunt dit voorafgaand of tijdens de ondertekening van de exploitatieovereenkomst kenbaar maken. Je maakt dan aanspraak op de zogenaamde afkoop optie. Als je kiest voor het afkopen van de huur van het energiesysteem is hier vijf jaren instandhouding bij inbegrepen.