Wat te doen bij F4 / 90 / 132 storing? (Maximale condensor uittrede temperatuur overschreden)

F4/132 storing

Een F4/132 storing betekent dat de Watertemperatuur van de Toros Vision te hoog is geworden (boven 65°C). Dit kan worden veroorzaakt als de doorstroming niet goed is. Controleer in dit geval het systeem op de volgende punten:

Controleer en noteer de cv-druk. Dit kan boven de warmtepomp bij het rode expansievat (zie nr 6 in afbeelding) welke is aangesloten op de 4e leiding van links. Indien de druk te laag is kan deze worden bijgevuld (zie gebruikershandleiding Blz 18).

Controleer of er lucht in het cv-systeem aanwezig is (zie nr 5).

Controleer of de afsluiter(s) boven op de warmtepomp open staan (rode hendel in lengte richting).

Kogelkraan dicht

Kogelkraan open

F90 storing

De F90 houdt in: Aanvoertemperatuur te hoog tijdens CV-bedrijf
 
Mogelijke oorzaken:
Kan zijn dat de doorstroming niet goed is. Bijvoorbeeld groepen dichtgezet (op de vloerverwarmingsverdeler) of te strak inregeld (groepen staan niet genoeg open). En het kan zijn dat de naregeling zelf bijvoorbeeld defect is of in storing staat.
 
Oplossing met naregeling:
Trek de stekker van de naregeling, EVA, uit het stopcontact, wacht 30 seconden en stop daarna de stekker terug in het stopcontact. Reset vervolgens met de thermostaat de storing.
 
Oplossing zonder naregeling:
Reset met de thermostaat de storing.

Reset de Eva box door deze 10 minuten spanningsloos te maken, dit kan door de stekker uit het stopcontact te nemen.

Bovenstaand: de EVA Zoneregeling


Als bovenstaande punten geen succes hebben, reset de warmtepomp dan eenmalig (zie FAQ).

Komt de storing terug na bovenstaande controles, noteer de stappen die ondernomen zijn en neem contact op met de Klantenservice van Klimaat@home.