Privacyverklaring

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring geeft informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens wanneer je de Remeha B.V. of Klimaat@home website bezoekt, onze diensten en/of producten afneemt of gebruikt, of contact met ons hebt. Klimaat@home is een handelsnaam van Remeha B.V. en hierna zullen Remeha B.V. en Klimaat@home gezamenlijk als “Remeha” worden aangeduid.

Hieronder vind je meer informatie over welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden, met wie wij jouw persoonsgegevens delen, hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren, welke rechten jij hebt ten aanzien van jouw persoonsgegevens en waar je terecht kunt voor een klacht of vragen.

Wie is verantwoordelijk voor de verzamelde persoonsgegevens?

Remeha B.V. gevestigd aan Kanaal Zuid 110, 7332 BD in Apeldoorn is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Alle persoonsgegevens die verwerkt worden door gebruikmaking van onze apparatuur, apps, slimme thermostaten en monitoringsdiensten vallen onder de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid van Remeha en BDR Thermea Group B.V., gevestigd aan Kanaal Zuid 106, 7332 BD in Apeldoorn.

Welke gegevens verwerken wij?

Ben je klant, installateur, leverancier en/of zakenpartner van Remeha en/of bezoek je onze websites en social media pagina’s, dan verzamelen wij jouw persoonsgegevens.

Klanten, installateurs en/of andere zakenpartners

Contactgegevens
Zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, professionele contact gegevens (bedrijf, functie, telefoonnummer).

Betaalgegevens
Zoals (zakelijke) bankrekeningnummer, facturen, en andere informatie om betalingen te doen of te ontvangen.

Transactiegegevens
Zoals informatie over (online) aankopen, (klant) account informatie, bestel en contract informatie, leveringsdetails, facturatie en financiële gegevens, kredietwaardigheid en transactie geschiedenis.

Klant en leverancier classificatie informatie
Zoals industrie / sector, geografische locatie en overige parameters.

Screening informatie
Zoals professionele kwalificaties, licenties en certificaten, werkvergunningen, overheidsidentificatiedocumenten, mogelijke belangenconflicten, uiteindelijke begunstigden, alles uiteraard in lijn met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Verwijzingen en zakelijke leads
Zoals contactgegevens voor verwijzingen (zoals “Vind een installateur”, maar ook doorverwijzing van een consument naar een verkopende installateur ingeval van een garantieclaim) en zakelijke leads die zijn ontvangen van zakelijke partners.

Gegevens over de installatie van je product
Als een installateur je Remeha product installeert dan ontvangt Remeha van je installateur het serienummer van je product, je naam, adres en woonplaats, daarnaast ontvangen we je e-mailadres en overige noodzakelijke contactgegevens.

Websitebezoek

Mijn Remeha account
Je naam, bedrijfsnaam, klantnummer, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Maar ook het gebruik van onze diensten, zoals deelname aan online gevolgde trainingen, jouw verkopen en punten verdiend via het loyaliteitsprogramma en aankopen in de cadeaushop.

Inloggegevens
Zoals jouw gebruikersnaam, beveiligingslogboeken.

Voorkeuren
Zoals persoonlijke voorkeuren voor onze producten en diensten, taal en marketing voorkeuren.

Online advieswijzer, acties en/of subsidies
Zoals door jou ingevoerde gegevens (zoals adres en samenstelling huishouding bij de Warmtewijzer), de daarop gebaseerde verstrekte adviezen en je offerteaanvragen bij een erkende installateur,

Productregistratie consument
Zoals jouw contact- en adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, installatiedatum, de verkopende en onderhoudende installateur en productgegevens (serienummer).

Productregistratie installateur
Zoals jouw bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer en f-gassen registratienummer.

Informatie over website- en servicegebruik en jouw apparaten
Zoals de hostnaam en het IP-adres van jouw apparaat, jouw browsertype en -versie, jouw besturingssysteem, de pagina’s die je bezoekt, het tijdstip en de duur van jouw bezoek en de website die jou naar ons heeft doorverwezen.

Cookies
Voor meer informatie hierover, verwijzen wij je graag naar onze Cookie verklaring.

Rechtstreekse communicatie

Correspondentie
Zoals de inhoud, datum en tijd van e-mails, chats of telefoongesprekken (waaronder klachten en service verzoeken), chats, social media berichten.

Campagne of wedstrijd
Zoals naam, leeftijd en overige gegevens nodig voor deelname aan de actie.

Nieuwsbrieven en publicaties
Als je je abonneert op onze nieuwsbrief of andere publicaties verzamelen wij je e-mailadres. Je kunt je hierop elk moment voor afmelden.

Sollicitanten
Zoals de persoonsgegevens op een cv.

Gebruik je een van onze apparaten (zoals een warmwaterketel of warmtepomp), slimme thermostaten, een daaraan gerelateerde app of dienst, of onze monitoringsdienst dan verwerken wij de volgende gegevens.

Slimme thermostaten

Onze slimme thermostaten zijn via wifi met het internet verbonden en kunnen met of zonder onze apps worden bediend.

Gebruikersaccount
Zoals jouw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, locatiegegevens van je mobiele apparaat om je huisadres te bepalen (alleen met toestemming). Je kunt de locatie functionaliteit eenvoudig uitschakelen.

Informatie over jouw instellingen en gebruik van de slimme thermostaat en ondersteunende app
Zoals informatie over het beoogde gebruik (voorkeuren, programmeerschema’s, gebruik van locatiediensten, handbediening of vorstbeveiliging), de gebruiksfrequentie (het indrukken van de knoppen van de thermostaat, inlogtijden van de app en schermklikken), de ingestelde temperatuur waarden, de actuele temperatuur, foutcodes en het energieverbruik van jouw apparaat. Deze informatie wordt ieder uur opgeslagen en naar onze servers gezonden.

Technische gegevens over de slimme thermostaat, app en jouw apparaat
Zoals model- en serienummer, hardware en IP-adres, softwareversie en andere technische gegevens van je apparaat, zoals branduren en draaiuren van de pomp, waterdruk, temperaturen, ventilator- en pompsnelheid, klepstatus, energieverbruik, waarschuwingen met betrekking tot slijtage en foutcodes. Deze informatie wordt meerdere keren per minuut opgeslagen en naar onze servers verzonden.

Monitoringsdiensten

Onze monitoringsdienst kan aan de hand van de toestand van jouw apparaat bepalen wanneer er onderhoud moet worden verricht. Deze dienst verwerkt technische informatie over de werking van jouw apparaat via een communicatiemodule of een slimme thermostaat.

Contactgegevens
Zoals jouw e-mailadres wanneer je jouw communicatiemodule bij onze website registreert. Wij zullen jouw naam- en adresgegevens niet verzamelen, omdat die niet noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten aan jou. Jouw installateur kan echter informatie toevoegen aan het online dashboard als hij dit nodig acht om de technische prestaties van jouw apparaat te bewaken.

Technische gegevens van jouw apparaat
Zoals het serienummer van jouw apparaat en de communicatiemodule, informatie over de technische werking van jouw apparaat (denk aan: branduren en draaiuren van de pomp, waterdruk, temperaturen, ventilator- en pompsnelheid, klepstatus, energieverbruik, waarschuwingen met betrekking tot slijtage en foutcodes). Deze gegevens worden meerdere keren per minuut opgeslagen en naar onze servers verzonden.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens gegevens?

Website beheer
Als je onze website bezoekt, gebruiken we jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, om (1) je te adviseren bij de aankoop van een product (of dienst) en je voor de aankoop van onze producten te verwijzen naar gerenommeerde installateurs, (2) om je klachten en vragen af te kunnen handelen (telefoongesprekken kunnen worden opgenomen voor kwaliteitsdoeleinden) (3) jouw verkopende installateur na de installatie van je product te kunnen ondersteunen bij mogelijke garantieclaims waardoor jij uiteindelijk betere service ontvangt, (4) je op de hoogte te stellen van terugroepacties  (5) te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Als je een account aanmaakt op Mijn Remeha verwerken wij persoonsgegevens om (6) installateurs makkelijk vindbaar te laten zijn voor eindgebruikers, (7) installateurs te ondersteunen met de administratie, (8) installateurs voordeel aan te bieden via het loyaliteitsprogramma en deel te laten nemen aan acties en prijsvragen.

Voor het uitvoeren van onze dagelijkse activiteiten
We gebruiken de persoonsgegevens van klanten, installateur, leveranciers en andere professionele contacten voor de volgende doeleinden, om (1) onze diensten en producten te kunnen leveren, (2) onze relatie met jou te managen en contact te kunnen onderhouden (3) bestellingen en orders te verwerken en te bezorgen (inclusief klantenservice en accountmanagement), (4) onze dagelijkse werkzaamheden uit te kunnen voeren (5) onze administratie bij te houden, (6) klachten en geschillen af te handelen (telefoongesprekken kunnen worden opgenomen voor kwaliteitsdoeleinden) en (7) te voldoen aan onze wettelijke en fiscale verplichtingen.

Slimme thermostaat
Gebruik je onze slimme thermostaat, dan gebruiken wij jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, om (1) onze diensten te leveren, (2) met jou te communiceren, (3) de slimme thermostaat naar de door jou gewenste voorkeuren in te stellen, (4) serviceberichten (zoals (nieuws over) beveiligingsupdates of nieuwe functies) te sturen, (5) een programma aan te maken met temperatuurinstellingen, (6) te controleren of de dienst naar behoren werkt, (7) jouw gebruikerservaring te verbeteren, (8) inschattingen te geven van het energieverbruik van jouw apparaat.

Monitoringsdiensten
Gebruik je onze monitoringsdienst, dan gebruiken we jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, om jouw installateur te informeren over de status van jouw apparaat zodat jouw apparaat tijdig en goed onderhouden kan worden.

Direct marketing
Indien je ons hiervoor toestemming hebt gegeven, verwerken wij jouw persoonsgegevens ook om je te informeren over (ver)nieuw(de) producten en diensten, tips over het gebruik en onderhoud van onze producten, aanbieden etc. Uiteraard kun je deze toestemming altijd weer intrekken.

Onderzoek en verbetering van producten en diensten
Wij verwerken jouw persoonsgegevens om onze dienen en producten te verbeteren. Dit doen wij door middel van het uitvoeren van onderzoek naar algemene trends ten aanzien van het gebruik van onze producten en diensten om zo beter inzicht in het gedrag en de voorkeuren van onze klanten te krijgen en ons aanbod beter af te stemmen op de markt. Over het algemeen gebruiken wij voor dit onderzoek alleen geaggregeerde data (informatie over instellingen, gebruik van slimme thermostaten en apps en technische gegevens over slimme thermostaten, apps en apparaten) en gebruiken geen informatie welke jou direct identificeert. Indien wij identificeerbare gegevens nodig hebben voor de verbetering van onze diensten en producten, zullen wij u hierover separaat informeren.

Beveiliging en screening
Persoonsgegevens worden tot slot verwerkt om de belangen van Remeha te beschermen: (1) voor het opsporen en voorkomen van fraude, (2) om onze websites, netwerken, systemen, werknemers/contractanten en terreinen te beveiligen, (3) screening van eigenaren, belanghebbenden en directeuren van onze zakelijke klanten, leveranciers en zakenpartners om aan handelsvoorschriften, wetgeving tegen witwaspraktijken en/of omkoping en corruptie, en andere wettelijke vereisten te voldoen.

Juridische grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

We verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend wanneer we daar een juridische grondslag voor hebben:

 • alleen de persoonsgegevens die in deze privacyverklaring worden vermeld, worden verwerkt;
 • indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een (voorgenomen) overeenkomst waarbij jij betrokken bent;
 • indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een voor ons geldende wettelijke verplichting;
 • indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan de door ons nagestreefde gerechtvaardigde belangen, tenzij deze belangen in strijd zijn met de fundamentele rechten en vrijheden van een persoon of personen; of
 • (alleen indien wettelijk vereist) met jouw (uitdrukkelijke) toestemming.
 • in die gevallen waarin de verwerking is gebaseerd op toestemming, en onderhevig is aan toepasselijke lokale wetgeving die anderszins bepaalt, heb je het recht om jouw toestemming op elk moment in te trekken. Dit heeft geen invloed op de geldigheid van verwerkingen vóór het intrekken van jouw toestemming.

Ook kunnen wij jouw persoonsgegevens verwerken voor secundaire doeleinden, die nauw met het oorspronkelijk doel in verband staan, zoals:

 • het opslaan, verwijderen of anonimiseren van jouw persoonsgegevens;
 • fraudepreventie, audits, onderzoeken, geschillenbeslechting of verzekeringsdoeleinden, rechtszaken en verweer tegen vorderingen;
 • statistisch, historisch of wetenschappelijk onderzoek; of
 • naleving van wet- en/of regelgeving, inclusief naleving van wettelijke of reglementaire vereisten, waaronder rechtszaken en verweer tegen vorderingen.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met derden op basis van jouw toestemming of in de volgende omstandigheden:

Andere entiteiten van de BDR Thermea Group (inclusief BDR Thermea Group B.V.)

 • waar dit noodzakelijk is voor interne administratieve doeleinden, bedrijfsstrategie, auditing en monitoring en onderzoek en ontwikkeling;
 • in het geval van onderzoek, direct marketing doeleinden of de levering van producten en diensten;

Om onze diensten aan jou te leveren

 • Als je gebruik maakt van onze monitoringsdienst worden de technische gegevens over jouw apparaat beschikbaar gesteld aan jouw installateur via een online dashboard of rechtstreeks;
 • Wanneer wij een externe installateur inschakelen voor het verrichten van onderhoud aan jouw apparaat, delen wij, indien een het onderhoud dit vereist, de gegevens en analyseresultaten van jouw slimme thermostaat met deze installateurs.

Om gecombineerde diensten (Remeha + een partner) aan jou te leveren

 • Indien wij diensten aanbieden in samenwerking met onze partners bijvoorbeeld in het kader van activiteiten van Klimaat@home, maar ook in het kader van serviceverlening op afstand of huisautomatisering;
 • Indien je ervoor kiest om gebruik te maken van de diensten van derden die wij aanbieden via onze website (bijvoorbeeld het berekenen van subsidie);
 • Indien je er voor kiest om gebruik te maken van de mogelijkheid om jouw slimme thermostaat aan te sluiten op andere slimme apparaten, apps of diensten van derden. De servicevoorwaarden en het privacy beleid van deze derde partij zijn van toepassing op de verwerking van jouw persoonsgegevens door deze derde partij.

Overige derden

 • Met betrouwbare externe derden die namens ons bedrijfsfuncties uitvoeren of diensten verlenen (IT leveranciers, hostingpartijen, marketingbedrijven of marktonderzoekbureaus);
 • Met bevoegde publieke instanties (bijvoorbeeld opsporingsdiensten), overheidsinstanties, toezichthouders of de belastingdienst, indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die voor ons geldt;
 • We kunnen geaggregeerde data delen met derden over bijvoorbeeld trends ten aanzien van het energieverbruik in huis. Deze informatie kan niet in verband worden gebracht met specifieke gebruikers van onze producten en diensten;
 • wij een verzoek krijgen van een derde voor het delen van jouw persoonsgegevens en deze partij hiertoe een gerechtvaardigd belang heeft. Uiteraard beoordelen wij of en zo ja welke persoonsgegevens wij mogen delen.

Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EER

Als persoonsgegevens worden gedeeld met vennootschappen binnen de BDR Thermea Groep en/of derden die zich bevinden binnen of buiten de Europese Economische Ruimte, nemen we organisatorische, contractuele (gebaseerd op de EU Standaard Modelovereenkomsten) en/of juridische maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden en een adequaat beschermingsniveau wordt gewaarborgd om de bescherming van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Wij treffen de nodige technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen dat je persoonsgegevens goed beveiligd zijn en dus beschermd tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, onbedoelde of onrechtmatige vernietiging en verlies. Meer in het bijzonder maken wij voor sommige van onze diensten gebruik van versleuteling, passen wij authenticatie- en verificatieprocessen toe voor toegang tot onze diensten en beoordelen en evalueren wij regelmatig de effectiviteit van onze beveiligingsmaatregelen.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Wij slaan je gegevens op in onze systemen zo lang dit nodig is voor de in deze privacyverklaring beschreven doelen. Als we jouw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, zullen we maatregelen nemen om deze te verwijderen of te bewaren in een vorm die het niet langer mogelijk maakt om iemand te identificeren.

Alle persoonsgegevens die nodig zijn voor het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten met (zakelijke) klanten, leveranciers, installateurs en zakepartners worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 15 jaar daarna.

Als jij ons verzoekt om jouw account te verwijderen, of als je onze diensten meer dan drie jaar lang niet hebt gebruikt, dan zullen we jouw gegevens verwijderen of anonimiseren welke wij niet langer nodig hebben.

Sommige persoonsgegevens worden rechtstreeks verwerkt en bewaard in jouw slimme thermostaat of app. Je kunt deze persoonsgegevens zelf verwijderen door de thermostaat te resetten in de standaardinstellingen of door de app te verwijderen.

Persoonsgegevens kunnen langer worden bewaard wanneer er een wettelijke reden is om dit te doen (in dat geval wordt de informatie verwijderd als deze niet langer vereist is voor het wettelijke doel) of b) een kortere periode wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking van persoonsgegevens en er geen gerechtvaardigd belang meer is om deze te bewaren.

Jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens

Wij respecteren jouw rechten en streven er naar om jouw persoonsgegevens zo adequaat mogelijk te houden. Je hebt in dit verband het recht om:

 • bevestiging te vragen dat we bepaalde informatie over jou verwerken;
 • toegang te verkrijgen tot jouw persoonsgegevens;
 • correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens (maar alleen indien de gegevens niet meer nodig zijn voor een gerechtvaardigd zakelijk doel. Je kunt dit recht bijvoorbeeld niet uitoefenen indien er nog een betaling moet worden voltooid, of als je een geschil hebt met ons);
 • de verwerking van je persoonsgegevens te beperken;
 • geen marketing communicatie meer te ontvangen;

Voor het uitoefenen van je rechten kun je ons een e-mail sturen: privacy@remeha.nl

Vragen of klachten

Als je vragen of klachten hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via privacy@remeha.nl. Omdat wij onderdeel zijn van de BDR Thermea Group, kun je ook contact opnemen met de juridische afdeling van BDR Thermea Group B.V. via [privacy@bdrthermea.com].

Uiteraard kun je ook per post met ons communiceren via onderstaand adres:
T.a.v. Privacy Contact Person
Remeha B.V.
Postbus 32
7300 AA Apeldoorn

Tot slot heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd aan de Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag, Nederland.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Laatste update is van 30 juni 2022.