134 woningen met duurzame installaties

Op één van de beste plekken in het opkomende Haarlem-Zuid, aan de entree van de Boerhaavewijk, wordt momenteel hard gewerkt aan de voorbereiding van een bijzonder woonplan met drie zelfstandige gebouwen met in totaal 134 woningen. Hiervoor ontwerpt Klimaat@home de energie-installaties om duurzaam en comfortabel wonen mogelijk te maken in een aantrekkelijk tweede stadshart van Haarlem.

De duurzame installaties die Klimaat@home voor project Haave toepast bestaan uit een Centrale grondgekoppelde warmte-/ en koude-opwekking, een efficiënte individuele warmtepomp per woning met een boilervat van 150, 210 of 300 liter warm tapwater, vloerverwarming en koeling in alle verblijfsruimten en gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning. Dit in combinatie met individuele ruimteregeling per verblijfsruimte (optioneel en afhankelijk van het type woning) en zonnepanelen.