Advies en projectbegeleiding

Door de intensieve samenwerking ontzorgt Klimaat@home de opdrachtgever volledig. We bieden tijdens het hele project één aanspreekpunt, die verantwoordelijk is voor alle woningoplossingen binnen Klimaat@home. We zijn het liefst zo vroeg mogelijk betrokken in het proces, zodat we samen een maximaal langetermijneffect kunnen nastreven. Klimaat@home is dus écht samen in klimaat. Benieuwd naar wat Klimaat@Home voor jouw project kan betekenen.


IN DRIE STAPPEN NAAR EEN DUURZAME WONING

Plan- en conceptvorming

We kijken met de opdrachtgever naar de verschillende potenties per locatie en geven met onze brede expertise advies over de energetische en financiële mogelijkheden. Naar aanleiding van het advies en de wensen van de opdrachtgever wordt het eerste concept gepresenteerd.

Ontwerp- en offertefase

In deze fase werken wij van concept naar definitief ontwerp. Hierin wordt de prijsstelling bepaald inclusief de instandhoudingstermijn. Vanuit beheerperspectief wordt gekeken of het definitieve ontwerp voldoet aan de eisen om een meerjarige instandhouding te kunnen garanderen.

Realisatie en oplevering

De Klimaat@home projectleider zorgt er voor dat alle installaties van de verschillende leveranciers in de planning van de bouw worden opgenomen en beheert de voorgang van het project. Voor oplevering wordt iedere woning bouwkundig gecontroleerd op luchtdichtheid en thermische lekkage en geconstateerde afwijkingen worden vastgelegd en verholpen.