Hoe werkt de standenschakelaar van het ventilatietoestel?

= Vakantiestand

1 =  Afwezigheidstand

2  = Aanwezigheidstand (standaard)

3  = Koken/douchen

LET OP: De standenschakelaar dient altijd minimaal op stand 1 te staan. Als de vakantiestand wordt ingeschakeld, werken de CO2 melders niet meer. De vakantiestand mag enkel worden gebruikt op het moment dat je voor langere tijd (vakantie) niet aanwezig bent.