Moet ik de gehuurde installatie verzekeren?

Als je de installaties huurt, staat er feitelijk in huis een apparaat dat van iemand anders is. Bij bijvoorbeeld brand kan er daardoor onduidelijkheid ontstaan en zou een vervelende discussie kunnen ontstaan met de verzekeraar. Daarom heeft de notaris vanaf mei 2014 heel duidelijk in de leveringsakte gezet dat de kopers ook de gehuurde installaties moeten verzekeren. De meerkosten om het in jullie verzekering op te nemen zijn waarschijnlijk zeer beperkt of nihil; veel verzekeraars vergoeden de schade namelijk standaard. Een voorbeeldtekst uit de voorwaarden van één van de budgetverzekeraars: “

Verzekeraar vergoedt tot ten hoogste 20% van het verzekerde bedrag elk van de navolgende punten:

“schade aan eigendommen van derden als gevolg van een gedekte gebeurtenis en mits deze eigendommen zich binnen het gebouw bevinden en daaraan nagelvast zijn bevestigd;”

Hier zit het dus feitelijk gewoon al bij de verzekering in. Dit kan per verzekeraar anders zijn, dus laat je wel even goed informeren. Als je een waarde op moet geven aan de verzekeraar, kan je het beste de koopsom van de installaties gebruiken. Een eventuele uitkering bij schade zal aan de verhuurder zijn.

Een basis opstalverzekering waar in ieder geval brandschade is gedekt is voor ons voldoende. Hagel- en stormschade aan de zonnepanelen zijn door ons verzekerd.